<<< ZAFER MAHALLESİ MUHTARLIĞI >>>
  Muhtarın Yetki ve Görevleri
 
 
MUHTARIN GÖREVLERİ

Mahalle Yönetiminin Görevleri
Genel olarak, mahalle yönetiminde görevlerin çoğunluğu muhtara tek başına verilmiştir.
İhtiyar  heyeti  ile  muhtarın   beraber   görev   yaptığı   durumlar   istisnadır.  Muhtarlar
görevlerinin çoğunluğunu 4541 sayılı kanundan alır. Bunun dışında da  bazı  kanunlarla
da muhtarlara görevler verilmiştir. Mahalle muhtarlarının önemli  olan  başlıca  görevleri
aşağıda sayılmıştır:
 
 1. Nüfus cüzdanı örneği vermek, ikametgah ilmühaberi vermek,
 2. Askerlik yoklama memurlarınca istenen bilgileri vermek; askerlik şubesi davet pusulalarını  teslim  almak  ve  ilgililere tebliğ etmek; askerlik meclisine katılmak; askere sevk cetvellerini tebliğ etmek; askere sevk tarihinde bulunmayanlar hakkında bilgi vermek,
 3. Sandık  seçmen  listelerini  askıya  çıkarmak;  İlçe  seçim  kurulu  başkanınca   verilen   görevleri   yerine   getirmek.
 4. Kadastro ilanlarını askıya çıkarmak,
 5. Öğretim yılı başında öğrenim çağındaki çocukların kimliklerini  gösterir  çizelge  hazırlamak; nüfus  cüzdanı  olmayan çocukların yaşlarını tahmin ve tespit etmek,
 6. Ölen sigortalının yakınlarının geçimini sigortalı tarafından karşılandığını belirten ilmühaber  vermek; yaşlılık ve malullük geliri olanların sağ olduğunu gösterir yoklama belgelerini onamak,
 7. Yeşil kart almak için başvuranların başvuru formunu onamak,
 8. Sefer görev emirlerini ilgililere bildirmek;
 9. Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili resmi kurumlara bildirmek,
 10. Mahalleye giren kimliği belirsiz ve şüpheli şahısları zabıtaya haber vermek,
 11. Tebligat   imkansızlığında   tebliğ   memurunun    düzenleyeceği   mazbatayı   imzalamak; tebliğ   imkansızlığı   veya tebellüğünden imtina halinde evrakı teslim almak,
 12. Vergi inceleme memurlarına bilgi vermek,
 13. Kendine çalışma yeri olarak belirli bir yer ayırmak  ve  günün  belli  saatlerinde  bulunmak  ve  bunu  mahalle  halkına bildirmek.
 
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=